GRAND ITALY 9D by TG

โรม - ปอมเปอี - เนเปิ้ล - เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์ - จัตุรัสดูโอโม่ - พราโต้ - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิส - เกาะเวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - มิลาน - ปราสาทฟอร์ซ่า - มหาวิหารเซ้นต์แอมโบรจิโอ - มหาวิหารแห่งมิลาน - ช้อปปิ้ง - พิเศษ!! ลิ้มรสกับสปาเก็ตตี้หมึกดําสไตล์อิตาเลี่ยน 


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกรุ๊ป / กรุ๊ปเหมา

ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา ตามงบประมาณของท่่าน
Visitors: 32,187