EUROPE CLASSIC 9D by TG

โรม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิส - เกาะเวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - อินเทอร์ลาเก้น - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - มงต์มาร์ต - มหาวิหารพระหฤทัย - ชมมหานครปารีส - ถ่ายรูปกับหอไอเฟล ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ล่องเรือแม่น้ำแซน 


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกรุ๊ป / กรุ๊ปเหมา

ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา ตามงบประมาณของท่่าน
Visitors: 32,187