EAST EUROPE BEAUTIFUL 5 COUNTRIES 10D by TG

มิวนิค - จัสตุรัสมาเรียน - โฮเฮนชวานเกา - ชมภายนอกปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น - เคมป์เท่น -การ์มิซ -นั่งรถไฟและกระเช้าเคเบิ!ลคาร์สู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - อินน์สบรูค - ตําหนักหลังคาทองคํา - ซาลสเบิร์ก - ฮอลสตัท - เวียนนา - พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟ เอ๊าท์เล็ท บูดาเปสต์ - ถ่ายรูปภายนอกโบสถ์แมทธิอัส และป้อมปราการ Fisherman's Bastion - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บราติสลาวา - ปราก - หมู่ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ลส - นูเรมเบิร์ก - ชมเมือง - แฟร้งค์เฟิร์ต - จตุรัสกลางเมืองโรเมอร์  


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกรุ๊ป / กรุ๊ปเหมา

ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา ตามงบประมาณของท่่าน
Visitors: 32,187