MMR10 ทัวร์พม่า 3 เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน by 8M

สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า ขอพร องค์เทพทันใจ หรือ นัตโพโพจี และเทพกระซิบ สักการะพระนอนตาหวาน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมโชว์หุ่นกระบอกเชิดเมือง พุกาม  และชม วิหารธรรมยางจี วัดอนันดา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของพม่าที่ ตลาดสก๊อต
เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ อิ่มอร่อยอย่างจุใจ+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น)


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกรุ๊ป / กรุ๊ปเหมา

ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา ตามงบประมาณของท่่าน
Visitors: 34,587