MMR07 ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 5 วัน 4 คืน by 8M

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  และชม วัดกุโสดอ
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บินภายใน 3 ขา + พักในทะเลสาบอินเล
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่มวันละ 2 ขวด)


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกรุ๊ป / กรุ๊ปเหมา

ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา ตามงบประมาณของท่่าน
Visitors: 34,596