จิ่วจ้ายโกว


  • จิ่วจ้ายโกว1.jpg
    เฉินตู ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง เมืองตูเจียงเยี่ยน ศูนย์หมีแพนด้า หินตาสวรรค์ ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน...
Visitors: 59,804