จางเจียเจี้ย


  • 13244641_10206596134768535_6827671976544456636_n.jpg
    จางเจียเจี้ย อุทยานจางเจียเจี้ย สะพานใต้หล้าอันดับ 1 เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง ภาพเขียนสิบลี้ ลำธารแส้ม้าทองทะเล ทะเลสาบเป่าเฟิงหู เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ ภาพวาด...

  • 13244641_10206596134768535_6827671976544456636_n.jpg
    จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย อุทยานจางเจียเจี้ย สะพานใต้หล้าอันดับ 1 เขาอวนตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง ภาพเขียนสิบลี้...

  • จิ่วจ้ายโกว1.jpg
    เฉินตู ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง เมืองตูเจียงเยี่ยน ศูนย์หมีแพนด้า หินตาสวรรค์ ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน...
Visitors: 59,804