ทัวร์รัสเซีย


  • 1193573237.jpg
    มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - พุชกิ้น - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์ซาเวียร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - วิหารเซ็นบาซิล - ...

  • 1193573237.jpg
    มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชกิ้น มอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดิน - วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ - ช้อปปิ้ง - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร...

  • aurora06.jpg
    มอสโคว์ – เมอร์มังส์ "ตามล่าหาแสงเหนือ" บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - มหาวิทยาลัยมอสโคว์ บินภายในสู่เมืองเมอร์มังส์ - ตามล่าหาแสงเหนือ -...
Visitors: 32,187