ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน by UL

üสนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก “Disneyland”

üชม A Symphony of Lights ณ อ่าววิคตอเรีย

üจุดชมวิววิคตอเรียพีค  (Peak-Tram)

üไหว้พระขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล + วัดแชกงหมิว

üช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านถนนนาธาน (จิมซาจุ่ย)

üพักโรงแรมระดับ 4 ดาว

กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2560

 
 

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกรุ๊ป / กรุ๊ปเหมา

ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา ตามงบประมาณของท่่าน
Visitors: 45,282