ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (UL) APR-JUN 2017

ü  สักการะวัดดัง...วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน

ü  ชมโชว์ม่านน้ำ 3D สุดอลังการ Mangrove Groove

ü  ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย + หลอหวู่

เมนูพิเศษ!!! เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง+รวมวีซ่าจีนแบบกรุ๊Cathay Pacific Airways (CX)

 สายการบิน SriLankan Airlines (UL)


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกรุ๊ป / กรุ๊ปเหมา

ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา ตามงบประมาณของท่่าน
Visitors: 45,276