Singapore Oh Yes!!! 3D 2N SQ

ถ่ายรูปกับ MERLION สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ 
ชม MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมอันหรูหราระดับ 6 ดาว สัมผัสน้ำพุ Fountain of Wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ ชม Wonder full Light โชว์แสงสีเสียง ผ่านม่านน้ำ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

 

แบบฟอร์มติดต่อกรุ๊ป / กรุ๊ปเหมา

ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา ตามงบประมาณของท่่าน
Visitors: 49,548