ทัวร์พม่า

เที่ยวพม่า บูชาศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า หงสาวดี พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ชมโชว์การะเวกอันงดงามตระการตา

Visitors: 46,949