ทัวร์ลาว

สัมผัสเมือง มรดกโลกหลวงพระบาง ชม วัดใหม่สุวันนะพูมาราม วัดเชียงทอง พระราชวังเก่าแก่ พระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางสี สัมผัสสถาปัตยกรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
Visitors: 59,804