CONTACT US:

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที่ตั้งร้าน
 
ที่ตั้ง : บริษัท ดีสคอฟเวอร์รี่ เวิลด์วาย 2555 จำกัด
 30 ม.ฉัตรแก้ว ซอย 2 
 ถนน แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น  เขต  บางกะปิ
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :  10240
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  02-011-0965
แฟกซ์ :  02-375-4106
โทรศัพท์มือถือ :  097-987-5569
อีเมล :  discovery545@gmail.com
เว็บไซต์ :  http//:www.discoveryww2555.com 
แผนที่ :  -

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 36,616